Om oss

Vi er pr. i dag en uformell gruppe som jobber med saken:

  • Helge Bukkvold (leder)
  • Stein Eskerud
  • Knut Kopstad
  • Gard Peder Kopstad
  • Sverre Moe
  • Frank Holthe

Et prosjekt som dette forutsetter at vi oppretter en juridisk organisasjon som blir RIK Netts motpart i en eventuell utbyggingen.

Det vil bli kalt inn til et konstituerende møte for Øyangen Strøm i etterkant av at RIK Nett har ferdigstilt sine budsjettall mht. kostnader og traseer.

Da vil også valgt styre bli oppgitt på denne side.