Generell informasjon

Dette nettstedet er laget for å gi løpende informasjon om hva som skjer i forbindelse med strøm til hytter i området Ringkollen/Øyangen i Ringerike kommune.

Les oppdateringer her.

For drøyt 3 år siden begynte vi å se på om det var mulig å få myndighetenes aksept til å føre fram strøm til hyttene i området.

Dette forutsatte dispensasjoner fra

  1. Markaloven mht. om strøm til hytter er innafor Markalovens bestemmelser.
  2. Kommuneplanens arealdel sitt forbud mot anleggsarbeid innenfor 100m beltet fra elv/bekk og vann.

Dispensasjon i begge saker er gitt.

Det er da grunnlag for å konkretisere prosjektet slik at vi kan involvere Grunneierlag/grunneiere, veilag, Fiskevannet Øyangen og andre berørte parter for å se hva som er mulig å få til.

Dispensasjonene forutsetter at alle kabler skal legges i bakken eller vann (ingen luftstrekk) og alle inngrep i naturen skal naturlig gjengros etter anleggsperioden.

Området/hyttene det er gitt dispensasjon for er de som «naturlig» kan tilkobles høyspentledningen som eksempelvis kan legges

  • langs Ringkollveien fra parkeringen på Ringkollen til Jonsetangen.
  • langs Østerdamsveien
  • langs Uglaveien.
  • i vann

Interesserte hytter som har meldt seg siden høsten 2017 fordeles geografisk slik (en stjerne her er ikke nødvendigvis bare en -1- hytte, ei heller 100% riktig plassert).

Ringerikskraft Nett (RIK Nett) ser på hvor kabler kan/bør føres og hvilke kostnader hver hytte må beregne.

For oss er det viktig å holde grunneiere, veilag og Fiskevannet Øyangen informert slik at vi sammen kan komme fram til hva som er mulig og hva som ikke er mulig å gjennomføre. Ovennevnte parter er informert om prosjektet via sine styrer.

Vi tror bestemt at nøkkelen til suksess i et prosjekt som dette er samarbeid alle parter imellom.

Til informasjon er det gjort endringer i forskriften til Nettselskapene i Norge om at kostnaden for å koble seg til et strømanlegg som dette skal koste minst det «samme» prisjustert for alle uansett når man kobler seg til anlegget.

Det er mao. ingen økonomisk grunn til å sitte på gjerdet å vente slik det kanskje var før.

I sommer har jeg snakket med hytteeiere og det viser seg at flere av ulike grunner ikke har meldt sin interesse. Det er viktig at alle som har interesse nå melder dette slik at vi får riktig beregningsgrunnlag for prosjektet.

Er det hytteeiere som ikke har meldt sin interesse vennligst bruk skjema påmelding strøm.


Følg med på innlegg her

Skriv inn epostadressen din og du får melding om nye innlegg på dette nettstedet.