Bekreftelse på videre deltagelse eller ikke i strømprosjektet

Vi viser til utsend informasjon 18. oktober 2020 til alle hytter som har meldt sin interesse i Øyangen strøm forprosjekt.

Før styret kan be Ringerikeskraft Nett (RKN), på vegne av hytteeierne, om å utarbeide et bindende tilbud, må vi vite hvem som ønsker å være med og hvem som ikke ønsker å være med videre basert på kostnadene presentert i informasjonen nevnt over.

Vi ber dere ALLE, UANSETT STANDPUNKT å fylle ut dette skjema: